Digitale surveillance heeft de toekomst!

Digitale surveillance heeft de toekomst! Iedereen weet wat mobiele surveillance is. Dat zijn beveiligingsauto’s die ’s nachts langs rond rijden en  steekproefsgewijs controleren of alles nog in orde is. Nog steeds wordt dit als een waardevolle toevoeging op een beveiligingsplan gezien. Toch hebben we het hier in wezen slechts over enkele momentopnamen van hoogstens een paar minuten per […]